1. מבוא:
1.1. התוכנית עוסקת בנושא "שיווק שותפים"
1.2. תקנון תוכנית זו, מהווה גם לתנאי השימוש באתר נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.
1.3. אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם כניסתך לרישום בתוכנית באתר "MakeApp", שכן המשך השימוש בתוכנית ובמידע הנמצא בה ו/או בתכניה מהווים הסכמתך לתקנון התוכנית (מסמך זה, להלן: "תקנון התוכנית") במלואו.

2. הגדרות ומונחי יסוד:
2.1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.
2.2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "חברה" משמעו "MakeApp".
2.3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש  המונח "האתר" משמעו אתר אינטרנט זה שנמצא בבעלות "MakeApp", ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.
2.4. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים  יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".

3. תנאי שימוש בתוכנית שיווק שותפים:
3.1. הרישום לתוכנית לאתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים בתוכנית כפי שמצוינים בהגדרת המונח "המערכת", וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
3.2. MakeApp אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
3.3. כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק הינו של MakeApp בלבד.
3.4 למשתמש ינתן לינק שבאמצעותו יוכלו אנשים לרכוש דרכו כל מוצר כלשהו
3.5  לאחר שהלקוח קיבל את הפריט (ע"י רכישה אוטומתית או רגילה) המשתמש יקבל את תגמולו בהתאם (20% מין מחיר המוצר)
3.6 במוצרים שאין את היכולת לקבלם אוטומתית כגון: בניית אתר\יישום\אפליקציה וכדומה. המשתמש יקבל את סכום האחוזים לאחר התשלום המלא על המוצר.
 

4. פרטיות המשתמש
4.1.   השימוש במידע
4.1.1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

4.2. העברת מידע לצד שלישי
4.2.1.MakeApp לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. אך  עם זאת, היא אכן רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים ללא חשיפת זהותם הפרטית.
4.2.2. כל מידע שיועבר לא יחשוף את זהותך באופן אישי
4.3. מסירת מידע לצד שלישי
4.3.1. MakeApp מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

5. סמכות השיפוט
5.1. השימוש בתוכנית זו כפוף לדין בית המשפט הישראלי בלבד.
תקנון התוכנית אינו מהווה שום תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת שירותים בחברה.
5.2. מייק-אפ רשאית לבצע שינויים בתקנון זה בכל עת ללא ידיעת הלקוח/ה.